link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 september 2015

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
Motie vreemd aan de orde van de dag - vluchtelingen.
pdf 02 Agenda.pdf (60KB)
3
Mondelinge vragen
4.a
Verslag van de openbare raadsvergadering van 11 juni 2015
4.b
Verslag van de openbare raadsvergadering van 29 juni 2015
5
Lijst ingekomen stukken
6
Bestemmingsplan Molenplein en omgeving 2015
Bespreekstuk.
7
Stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan Molenplein e.o. 2015
Bespreekstuk.
8
Bestemmingsplan De Knipe
Hamerstuk.
9
Bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne
Hamerstuk.
10
Verklaring van geen bedenkingen voor een longeerruimte en werktuigenberging op perceel Jinswâlde 7 Aldeboarn
Hamerstuk.
11
Verklaring van geen bedenkingen voor zorgappartementen achter Ds. Veenweg 22 De Knipe
Hamerstuk.
12
Skoatterwâld – inrichting van de openbare ruimte 3e fase
Bespreekstuk.
13
Aanwijzing activiteiten algemeen belang (Wet markt en overheid)
Hamerstuk.
14
Wijziging GR Sw Fryslân
Hamerstuk. Stemverklaring CDA.
15
Verzamelbesluit financiële mutaties 2015 -4
Afhankelijk van antwoord aan D66. Hamerstuk.
In document afwijkingen op de ramingen...is in thema 4 de tekst aangepast zoals in de commissie AZ besproken.
16
Inisjatyffoarstel ynfiering bernelintsjes
Het voorstel is aangepast.
17
Motie vreemd aan de orde van de dag - vluchtelingen
18
Sluiting