link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 juni 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
pdf 02 agenda.docx (199KB)
3
Mondelinge vragen
4
Besluitenlijst
Er is geen besluitenlijst. De besluitenlijst van 17 juni 2019 volgt.
5
Lijst ingekomen stukken
6
Voortgang raadsakkoord
7
G1000 Burgerbesluit Centrum Heerenveen
Bespreekstuk
8
WMO - verordening maatwerkvoorziening
Hamerstuk
9
APV - actualisatie 2019
Bespreekstuk op verzoek van de VVD
10
Artikel 213a Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid
Hamerstuk
11
Financiën IJshockeyhal
Bespreekstuk
12
Partiële herziening bestemmingsplan Heerenveen-Noord
Hamerstuk
13
GR SW Fryslân - jaarrekening 2018 - begroting 2020
Hamerstuk
14
Sluiting