link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 juli 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
pdf 02 Agenda.pdf (20KB)
3
Mondelinge vragenuur
4
Vaststellen van verslag d.d. 18 juni 2018
5.a
Lijst ingekomen stukken
5.b
Voortgang raadsakkoord
6
Bestemmingsplan Skoatterwâld 2e en 3e fase
Hamerstuk.
10-07 is het raadsbesluit en bijlage 4 aangepast in die zin:
Het aanpassen van het aantal woningen in gebied 6 tot ten hoogste 67 in
plaats van ten hoogste 66.
In de regels is in artikel 22 Algemene gebruiksregels onder 22.1 Gebruik aantal woningen
onder h. door een telfout één woning te weinig opgenomen. Dit moet worden aangepast.
De regel luidt dan als volgt: (Het maximum aantal woningen zal) “ter plaatse van de
aanduiding ‘overige zone – aantal woningen gebied 6’ ten hoogste 67 bedragen”.
7
Beeldkwaliteitplan De Lanen Skoatterwâld (3e fase zuid)
Hamerstuk.
8
Wijziging regeling commissie bezwaarschriften
9
Wijziging Delegatie- en mandaatregeling
10
Motie vreemd aan de orde van de dag: Regenbooggemeente
11
Motie vreemd aan de orde van de dag: Gaswinning (GL SP FNP HL)
12
Motie vreemd aan de orde van de dag: Gaswinning gemeente Heerenveen (CDA PvdA VVD D66 CU)
13
Sluiting