link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 maart 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
pdf 02 agenda (199KB)
3
Mondelinge vragen
PvdA - Personele krimp politie
SP - Krabbescheer
PvdA - Zorgfraude PgB
D66 - Seksuele voorlichting
4
Besluitenlijst d.d. 25 februari 2019
5
Lijst ingekomen stukken
pdf 05 LIS 20190318 (197KB)
6
Voortgang raadsakkoord
7.a
OSG Sevenwolden – profielschetsen van Raad van Toezicht en 2 vacatures in de Raad van Toezicht – goedkeuren
Hamerstuk
7.b
OSG Sevenwolden – herbenoeming Q.G. Adema tot voorzitter RvT
Hamerstuk
8
St. OPO De Basis – Meerjarenbegroting 2019-2022 - goedkeuren
Hamerstuk
9
Hûs en hiem – benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteiten 2019
Hamerstuk
10
Rekenkamercommissie – benoeming voorzitter en lid
Hamerstuk
11
Verzamelbesluit 2019-1
Bespreekstuk
12
Motie vreemd: GroenLinks - Eikenprocessierups
13
Motie vreemd: VVD - Lelylijn
14
Moasje frjemd: FNP - Treinstasjon Thialf
15
Sluiting