link naar deze pagina

Commissie SAZA - 19 januari 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Abma
Toelichting: Oproep aan inwoners: vertel jouw mening over het toezien op de naleving regels bijstand in een video, mail, brief of op andere manier (max vijf minuten) en geef het uiterlijk zondag 17 januari door aan de griffie; griffie@heerenveen.nl of (0513) 617 700.

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Debat over het toezien op naleving regels bijstand
Dit debat is op verzoek vanuit de raad om de regels over het toezien op de naleving van de regels die gelden voor het ontvangen van bijstand te bespreken en mogelijkheden te onderzoeken om de regels aan te passen of af te schaffen.

De manier waarop dit agendapunt behandeld wordt:

1. De heer R. v/d Honing (GL) licht in een korte inleiding zijn verzoek tot behandeling toe.
2. Korte toelichting door burgemeester Van der Zwan
3. Korte toelichting door wethouder Rinkes
4. Behandeling door de commissie *(technische vragen zijn vooraf in iBabs gesteld):*

* **Eerste termijn**:
Mogelijkheid om per fractie (PvdA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH,D66, SP, CU, HL) ++vragen te stellen++ aan het college en andere leden van de commissie . De vragen worden per fractie beantwoord.
* **Tweede termijn**:
Mogelijkheid om per fractie (PvdA, VVD, CDA, FNP, GL, GBH,D66, SP, CU, HL) ++een korte verklaring te geven + politiek debat onderling te voeren++.
4
Mededelingen
5
Rondvraag
6
Sluiting