link naar deze pagina

Raadsvergadering - 17 juli 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
pdf 02 Agenda.pdf (28KB)
3
Mondelinge vragen
Op verzoek van Amarens Reitsma zijn de mondelinge vragen toegevoegd.

Op verzoek van Gerrie Rozema zijn vragen en stukken over Kindpakket toegevoegd.
4.a
Besluitenlijst 22 mei 2017
4.b
Besluitenlijst 8 juni 2017
4.c
Besluitenlijst 22 juni 2017
5
Lijst ingekomen stukken
6
Integraal Veiligheidsplan Samen Veilig, Samen Doen!
Bespreekstuk.
https://youtu.be/2GbYHQshq2w. Filmpje bij betoog mw Rinkes.7
Verbetering A32 Heerenveen
Bespreekstuk.
8
Onttrekken aan de openbaarheid weggedeelte J.P. Engelmanstraat Heerenveen
Hamerstuk.
9
Verklaring van geen bedenkingen Schoterlandseweg 85 Oudehorne
Hamerstuk.
10
Centrumregeling sociaal domein Friesland
Bespreekstuk.
11
Bekrachtiging geheimhouding gespreksverslagen ondernemers
Hamerstuk.
12
Sluiting