link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 november 2016

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
pdf 02 Agenda.pdf (29KB)
3
Mondelinge vragen
4.a
Besluitenlijst 10 oktober 2016
4.b
Besluitenlijst 10 november 2016
5
Lijst ingekomen stukken
6
Fries Taalbeleid
Bespreekstuk.
7
Collectieve zorgverzekering voor minima
Bespreekstuk.
Het advies van de Participatieraad is ter informatie toegevoegd.

Raadsvoorstel aangepast in overleg met wethouder
8
Verklaring van geen bedenkingen bouw bedrijfshal en aanleg bijbehorende toegangswegen Omrin
Hamerstuk.
9
Verklaring van geen bedenkingen Rottumerweg 1B Heerenveen
Hamerstuk.
10
Bestemmingsplan Heerenveen- Hondsdraf 1
Hamerstuk.
11
Jaarverslag en jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Scholennetwerk De Basis
Hamerstuk.
12
Statutenwijziging OSG Sevenwolden
Hamerstuk.
13
Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht OSG Sevenwolden
Hamerstuk.
14.a
Reglement seniorenconvent gemeenteraad Heerenveen
14.b
Verordening functioneringsgesprek burgemeester
14.c
Verordening burgerinitiatief 2016
14.d
Participatie- en inspraakverordening Heerenveen 2016
15
Motie vreemd aan de orde van de dag (Parkeren Centrum)
Behandeling van deze motie moet nog worden vastgesteld bij behandeling van agendapunt 2 (vaststelling van de agenda).
16
Sluiting