link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 april 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
pdf 02 Agenda.pdf (70KB)
3
Mondelinge vragen
4.a
Besluitenlijst 12 maart 2018
4.b
Besluitenlijst 27 maart 2018
5
Lijst ingekomen stukken
6
Definitieve verklaring van geen bedenkingen Sieger van der Laanstraat
Hamerstuk.
7
Bestemmingsplan Nieuw Heerenhage
Hamerstuk
8
Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Nieuw Heerenhage
Hamerstuk.
9
Bestemmingsplan Heerenveen aansluiting KR Poststraat – A32
Bespreekstuk.
Het bestand van de bijlagen bij de toelichting op het bestemmingsplan is te groot om op iBabs te plaatsen. De 5 boeken liggen in de leeskamer ter inzage.
10
Ontslag mevrouw Jansen en tijdelijke benoeming mevrouw Yska
11.a
Benoeming 1e en 2e plaatsvervangen voorzitter van de raad
Schriftelijke stemming.
11.b
Benoeming leden van de werkgeverscommissie
Schriftelijke stemming.
11.c
Benoeming leden van de commissie voor de geloofsbrieven
Schriftelijke stemming.
11.d
Benoeming lid commissie SAZA
Schriftelijke stemming.
12
Raadsdebat advies informateur
13
Sluiting