link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 juni 2016

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
3
Beschouwingen per fractie
4
Jaarrekening 2015
5
Verzamelbesluit 2016 -3
6
Herijking toekomstperspectief huisvestingsplan basisscholen
7
Actualisatie Accommodatieplan Sport
8
Kwaliteitsplan openbare ruimte en kapitaalgoederen
9
Perspectiefnota 2016
10
Sluiting