link naar deze pagina

Commissie Gezamenlijk - 26 oktober 2020

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: R. van der Woude

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst
4
Mededelingen
5
Rondvraag
100
Sluiting