link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 februari 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
pdf 02 Agenda.pdf (70KB)
3
Mondelinge vragen
4
Besluitenlijst 16 januari 2017
5
Lijst ingekomen stukken
6
Verzamelbesluit 2017-1
Hamerstuk
7
Gedeeltelijke vrijstelling legeskosten bij duurzame projecten Heerenveen
Bespreekpunt.
8
Kaderbrief 2018-2022 en begrotingswijziging Veiligheidsregio Fryslân
Hamerstuk
9
Verklaring van geen bedenkingen voor het uitvoeren van werkzaamheden in verband met aardgasleiding nabij Birstum 5 en 7 Nes
Hamerstuk.
10
1e Partiële herziening van het bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne – De Fjilden
Hamerstuk.
11
Beeldkwaliteitsplan De Fjilden, Oudehorne en Nieuwehorne 2016
Hamerstuk.
12
Motie vreemd aan de orde van de dag Gasboringen onder Heerenveens grondgebied
13
Sluiting