link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 september 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
pdf 02 Agenda.pdf (78KB)
2.a
Toelating en beediging de heer J. Stalenburg als raadslid (vervanging de heer F. Roosenburg)
3
Mondelinge vragen
4
Besluitenlijst 17 juli 2017
5
Lijst ingekomen stukken
6
Sport- en beweegbeleid 'In Heerenveen Beweegt het' (2017-2025)
Na de commissiebehandeling op 3 juli jl. zijn de typefouten in het document Sport- en beweegbeleid 'In Heerenveen Beweegt het' (2017-2025) verbeterd.
Hamerstuk
7
Parkeervisie 2017
Bespreekstuk
8
Zienswijzen op concept Dekkingsplan 2.0 VR Fryslân
Bespreekstuk. Nadere toelichting is toegevoegd nav behandeling in de commissie AZ.
9
Rapport Jeugdzorg
Bespreekstuk
10
Participatie- en afstemmingsoverordening
Hamerstuk
11
Investeringskrediet herinrichting Meyerweg De Knipe
In beslispunt 3 van het raadsbesluit is het woord 'aanvullend' verwijderd. Het besluit is conform de Perspectiefnota.
12
Investeringskrediet herinrichting Gedempte Molenwijk en Breedpad
13
Krediet Middenzone Oost Skoatterwâld
14
Benoeming leden Raad van Toezicht OSG Sevenwolden
Hamerstuk
15
Jaarrekening 2016 De Basis
Hamerstuk
16
Controleprotocol Jaarrekening 2017
Hamerstuk
17
Stuurgroep Omgevingsvisie
18
Extra investeringskrediet ICT
19
Sluiting