link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 december 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
pdf 02 Agenda.pdf (29KB)
3
Mondelinge vragen
4
Besluitenlijst 27 november 2017
5
Lijst ingekomen stukken
6
Parkeren Sportstad
Bespreekstuk.
7
Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan Heerenveen 2017 (GVVP 2017)
Bespreekstuk.
8
Bestemmingsplan Kon. Wilhelminaweg 49 Oranjewoud e.o.
Bespreekstuk.
9
Verklaring van geen bedenkingen Sieger van der Laanstraat tegenover 9 t/m 49 te Heerenveen
Bespreekstuk.
De onderste 3 bijlagen zijn namens de bewoners Sieger van der Laanstraat
10
Ontwikkelstrategie Skoatterwâld
Hamerstuk.
11
Uitvoeringskrediet bouw- en woonrijp maken De Lanen Skoatterwâld
Hamerstuk.
12
Investeringskrediet herstel bomenstructuur Skoatterwâld
Bespreekstuk.
13
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Bespreekstuk
14
Verzamelbesluit 2017-4
Bespreekstuk (parkeren Sportstad).
15
Beheersverordening begraafplaatsen
Hamerstuk.
16
Legesvrije duurzame projecten
Hamerstuk.
17
Belastingverordeningen
Hamerstuk. Aan raadsbesluit intrekken 'oude' verordeningen toegevoegd.
18
Moties vreemd aan de orde van de dag
Toevoegen aan de agenda nog bij punt 2 besluiten.
19
Sluiting