link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 november 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
Wethouder Zoetendal heeft samen met mevrouw Kuipers Crackstate oranje verlicht in het kader van Orange the World.

Eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Warlsweer.
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de agenda.
3
Mondelinge vragen
4.a
Besluitenlijst van 16 september 2019 en 10 oktober 2019
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de besluitenlijst van 16 september en 10 oktober 2019.
4.b
Toezeggingen / moties
De lijst wordt in de even maanden ter vaststelling geagendeerd.
5.a
Lijst ingekomen stukken
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de lijst ingekomen stukken met de genoemde wijzen van afdoening.
5.b
Lange Termijn Agenda / Bestuurlijke Planning
Voorgesteld besluit
De Lange Termijn Agenda voor kennisgeving aannemen.
pdf LTA 20191111 (18KB)
6
Voortgang thematisch raadsakkoord
De begeleidingscommissie geeft een toelichting op de voortgang van het thematisch raadsakkoord.
7
Economisch beleidsplan
Bespreekpunt
8
Voorschoolse voorzieningen en Voor- en Vroegschoolse Educatie
Bespreekstuk
9
Bedrijventerrein Kanaal- calamiteitenontsluiting
Bespreekpunt
10
Tjalleberd - Verklaring van geen bedenkingen bouw school it Hiem naast nummer 3
Hamerstuk.
11
Jubbega mr. J.B. Kanschool - vrijwillige opheffing openbare basisschool
Bespreekpunt
12
Heerenveen - Van Helomalaan 2
Hamerstuk
pdf Raadsvoorstel - Verklaring van geen bedenkingen Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans (182KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans - 1. Zienswijze indiener A (1.4MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans - 1. Zienswijze indiener A bijlage (2.1MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans - 1. Zienswijze indiener B (5.4MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans - 2. Reactie Antea op zienswijzen parkeeronderzoek (705KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans - 3. Ruimtelijke onderbouwing aangevuld met bijlagen (16.6MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans - 4. Aanvullend ecologisch onderzoek JM ecologie (2.4MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans - 5. Nadere uitwerking watertoets (11.1MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 6. Aangepaste ontwerpomgevingsvergunning zienswijze (395KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 7. Besluit B&W 03062019 (257KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 8. Besluit gemeenteraad 08072019 (257KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 9. Besluit B&W 29102019 (471KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-01 publiceerbareaanvraag (88KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-02 Toelichting bij vergunning aanvraag (382KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-03 Situatietekening met kadastrale gegevens (718KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-04 Situatietekening bestaande terreinindeling (315KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-05 Situatietekening te slopen bouwdelen (495KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-06 Archieftekening schoolgebouw 1953 (8.9MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-07 Archieftekening schoolgebouw 1953 (5.2MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-08 Archieftekening uitbreiding 1963 (3MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-09 Archieftekening uitbreiding 1963 (2.4MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-10 Archieftekening tijdelijke unit 2003 (1.2MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-11 Archieftekening tijdelijke unit 2003 (1.2MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-12 Akoestisch onderzoek parkeerplaats (387KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-13 Gewijzigde terreininrichting 30112017 (3.3MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-14 beplanting plan eigenschappen (14KB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-15 beplanting plan plaatjes (1.3MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 10-16 Inrichtingstekening met doorsnede 30102017 (3.3MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 11. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland anoniem (4MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 12. Beschrijving monumentale waarden fotoblad situatie (8.1MB)
pdf Heerenveen Van Helomalaan 2 parkeervoorziening Tjongerschans 13. Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (216KB)
pdf Toelichting op de nieuwe bijlagen: 330 tm 360 (16KB)
pdf Memo stikstofberekening Heerenveen – Tjongerschans (1.1MB)
pdf Watertoets (13KB)
overig AERIUS calculator - bijlage RRpVnzaVSg8C (991KB)
pdf AERIUS calculator - bijlage RjXvLwEnZcYe (865KB)
13
Oranjewoud - Verklaring van geen bedenkingen woning naast nummer 8 Casimiralaan
Bespreekpunt
14
GR SW Fryslân - begrotingswijziging 2019
Bespreekpunt
Lasten en/of baten gaan afwijken van vastgestelde begroting.
De gewijzigde begroting wordt voorgelegd om u in de gelegenheid te stellen een zienswijze op het besluit te geven.
15
Omgevingsvisie Provincie Fryslân
Bespreekpunt

Zienswijze wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Zienswijzeprocedure sluit op 15 december 2019.
16
Posthuis - eigen (kerst) productie
Bespreekpunt
17
Plan Raadscommunicatie Heerenveen
Bespreekpunt
18
Mandaatbesluit niet-partijpolitieke scholingskosten raads- en commissieleden
Bespreekpunt

voorgesteld besluit:
De griffier te mandateren voor het beoordelen, fiatteren en beslissen op aanvragen zoals bedoeld in artikel 4 van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
gemeente Heerenveen 2019.
19
Motie vreemd: ferhierdersheffing
20
Sluiting