link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 juli 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
pdf agenda (197KB)
3
Benoeming commissielid ROM - de heer N. Bolman (Heerenveen Lokaal)
Voorstel:
De heer N. Bolman van de fractie Heerenveen Lokaal te benoemen als commissielid ROM in plaats van de heer B. Kolle.
4
Mondelinge vragen
5
Besluitenlijsten d.d. 17-06-2019 en 24-06-2019
6
Lijst ingekomen stukken
7
Voortgang raadsakkoord
8
Kamerverhuurbeleid
Bespreekstuk
9
Heerenveen, Van Helomalaan 2 - vergunning parkeerterrein
Hamerstuk
10
Tjalleberd, Beeldkwaliteitsplan BKP - schoollocatie
Bespreekstuk
11
Tjalleberd, VVGB omgevingsvergunning - schoollocatie
Bespreekstuk
12
Oranjewoud, VVGB woning Casimiralaan naast nr. 8
Hamerstuk
13
Glasvezelnetwerk brugbediening
Hamerstuk
14
Skoatterwâld - krediet voor bruggen
Hamerstuk
15
Moasje frjemd oan de oarder fan de dei - Stimulearjen gebrûk fan in reintonne
16
Sluiting