link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 november 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
Voorgesteld besluit:
Vaststellen van de agenda.
3
Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023
- 1e termijn = Reactie op de Begroting 2020 + indienen moties/amendementen. Woordvoering in volgorde van grootte fracties. Bij de behandeling van de Perspectiefnota zijn door alle fracties algemene beschouwing gehouden. Fracties die bij de Begroting een inleiding willen houden, doen dat to-the-point.
- Reactie college
- 2e termijn = Raadsdebat/slotpleidooi eventueel handhaven/intrekken moties/amendementen;
- Besluitvorming, eventueel stemverklaring

U ontvangt bij de behandeling van de begroting op papier een compleet set met moties/amendementen en een overzichtslijst inclusief nummering overeenkomend met de nummering in iBabs.
4
Sluiting