link naar deze pagina

Commissie Samenlevingszaken - 1 april 2019

Locatie: Vergaderruimte 12/13
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: J. Abma
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst
4
Toezeggingen / LTA
5
Mededelingen / ingekomen stukken
Vraag van PvdA over brief van college 05-03-2019 taal- en leesbevordering jonge kind.
Ambtenaar Jelmer Staal geeft hierover een toelichting.
6
Rondvraag
7
Lokaal LHBTIQ+ emancipatiebeleid 2019-2022 (regenbooggemeente Heerenveen)
8
Samenwerkingsovereenkomst leerplicht en RMC startWijzer regio de Friese Wouden
In de bijlage "samenwerkingsovereenkomst startWijzer" stond onder de toelichting, artikel 2c, een zin die door een knip- en plakfout per abuis is blijven staan. Deze zin is verwijderd. De zin luidde: "De regiogemeenten het openstellen van interne vacatures voor de betrokken collega's."
9
Wmo - beleid doorontwikkeling sociaal domein (verzoek D66)
100
Sluiting