link naar deze pagina

Raadsvergadering - 24 november 2014

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
pdf 02 Agenda.pdf (65KB)
3
Mondelinge vragenuur
4.a
Vaststellen van verslag d.d. 20 oktober 2014
4.b
Vaststellen van verslag d.d. 6 november 2014
Vervalt. Verslag nog niet beschikbaar.
5
Lijst ingekomen stukken
6
Interpellaties
7
Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning & Gezondheid 2015 t/m 2018 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerenveen 2015
Bespreekstuk.
8
Bestemmingsplan Recreatiezone ‘Akkrum- Tusken de Marren’
Bespreekstuk.
9
Beeldkwaliteitsplan ‘Tusken de Marren’
Bespreekstuk.
10
Bestemmingsplan Prikwei- west Aldeboarn
Hamerstuk.
11
Notitie binnenstedelijk verdichten
Bespreekstuk.
12
Verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan op perceel Venus 27 te Heerenveen
Verzoek wijziging bestemmingsplan ingetrokken op 24 november 2014, onderaan bijgevoegd.
13
Verklaring van algemeen belang in het kader van de Wet markt en overheid
Bespreekstuk.
14
Begroting 2015 en Jaarrekening 2013 GR Bedrijvenparken A7
Hamerstuk.
15
Zienswijze uitkomst Fryslân foar de Wyn
Bespreekstuk.
16
Instructie griffier
17
Sluiting