link naar deze pagina

Commissie AZ - 31 oktober 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: R. van der Woude
Toelichting: Begroting 2020

1
Opening
2
Vaststellen agenda
Behandeling van de begroting is in de agenda opgenomen.
3.a
Vragenronde naar aanleiding van antwoorden op technische vragen
Verduidelijking of toelichting naar aanleiding van de antwoorden op technische vragen die voorafgaand aan de commissievergadering gesteld zijn.
3.b
Beantwoording openstaande vragen
4
Begroting 2020 en Meerjarenraming 2012-2023
Vragenronde
Verduidelijking/toelichting nav antwoorden op technische vragen- op volgorde van Thema

Behandeling Begroting 2019
1e termijn fracties
reactie college
2e termijn fracties (meningsvormend)

Indien gewenst kan met twee woordvoerders per fractie worden deelgenomen aan het debat in de raadscommissie AZ
5
Sluiting