link naar deze pagina

Raadsvergadering - 30 juni 2014

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: Tot punt 3 is Van der Woude plv voorzitter.
Algemene documenten:

1
Opening
2.a
Vaststelling van de agenda
2.b
Beediging T.J. van der Zwan tot burgemeester van Heerenveen
In aanwezigheid van de Commissaris van de Koning.
3
Mondeling vragenuur
4.a
Verslag van de openbare raadsvergadering van 19 mei 2014
4.b
Verslag van de openbare raadsvergadering van 12 juni 2014
4.c
Verslag van de openbare vergadering van 14 april 2014
Opnieuw vaststellen (verwerken reactie D66). Na vaststelling wordt eerder vastgesteld verslag vervangen op website en in archief).
5
Lijst ingekomen stukken
6
Verzoeken om interpellatie ex artikel 40 en inlichtingen ex artikel 43 Reglement van Orde
7
Begroting BoboB
Hamerstuk
8
Fusie en sluiting openbare basisscholen EKC Atlas te Heerenveen en OBS d’Aldewei te Gersloot
Hamerstuk
9
Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen
10
Verordening parkeerbelasting 2014, eerste wijziging
Hamerstuk
11
Infrastructurele aanpassingen bereikbaarheid Heerenveen – IBF en deelvoltooiing wegen
Bespreekstuk
Memo naar aanleiding van vragen commissie ROM aangevuld (tekst in blauw) naar aanleiding van vragen fractieoverleg.
12
MFG De Kompenije Jubbega
Bespreekstuk
Naar aanleiding van vragen in de commissie AZ is het antwoord toegevoegd (reserve MFG De Kompenije) en het raadsvoorstel uit 2008.
13
Jeugd- en alcoholbeleid 2014 - 2017
Bespreekstuk
Naar aanleiding van de commissie SAZA ter informatie toegevoegd:
Evaluatie, tabellenboek en een onderzoek.
In het raadsvoorstel wordt verwezen naar een brief van het college van 1 maart 2014 over bestuurlijke boete. Bedoelde brief van 1 maart 2013 is bijgevoegd.
14
Cultuurbedrijf Heerenveen – samenwerkingsovereenkomst culturele instellingen
Hamerstuk
15
Verklaring van geen bedenkingen Arrivaterrein
Bespreekstuk.
Toegevoegd: Brief Hûs en Hiem aan college omtrent adviesaanvraag.
Toegevoegd: Uitnodiging Arriva gesprek, zienswijze en akoestisch onderzoek.
16
Bestemmingsplan MFA Tjalleberd
17
Beeldkwaliteitsplan Tjalleberd – sportzaal en dorpshuis
18
Sluiting