link naar deze pagina

Raadsvergadering - 28 mei 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststelling agenda
pdf 02 Agenda.docx (204KB)
3
Mondelinge vragen
4.a
Besluitenlijst 29 maart 2018
4.b
Besluitenlijst 23 april 2018
5
Lijst ingekomen stukken
6
Onttrekking aan de openbaarheid weggedeelte J.P. Engelmanstraat Heerenveen
Bespreekstuk.
7
Bestemmingsplan Heerenveen - Tellepark 2017
Bespreekstuk.
8
Beeldkwaliteitsplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg
Bespreekstuk.
9
Ramtnota Fierder mei Frysk en Taalferoardening Frysk gemeente Heerenveen
Hamerstuk.
10
Vangnetuitkering Participatiewet 2017
Hamerstuk.
11
Verklaring van geen bedenkingen Pean 1 Nes
Hamerstuk.
12
Verklaring van geen bedenkingen Heidemeer tegenover huisnummer 20 (kavel 2) te Heerenveen
Hamerstuk.
13
FUMO Kaderbrief 2019-2023, ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018
Bespreekstuk.
14
Veiligheidsregio Fryslân Begroting 2019, jaarstukken 2017 en eerste begrotingswijziging 2018
Bespreekstuk.
15
GR Bedrijvenpark A7 Jaarrekening 2017, Begrotingswijziging 2018-1 en Begroting 2019
Hamerstuk
16
Financiële verordening 2018
Hamerstuk
17
Benoeming P. Hooijsma (FNP) lid commissie ROM
18
Motie vreemd aan de orde van de dag: Ferbod op it op- en loslitten fan ballonnen
19
Motie vreemd aan de orde van de dag: AED's
pdf Mvadovdd AED's (207KB)
20
Motie vreemd aan de orde van de dag: Vaarweg naar Heerenveen
21
Sluiting