link naar deze pagina

Commissie Samenlevingszaken - 4 februari 2019

Locatie: Vergaderruimte 12/13
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J. Abma
Toelichting: Inspreken op agendapunten is mogelijk. Indien u hiervan gebruik wilt maken vragen wij u om dit te melden via e-mailbericht aan griffie@heerenveen.nl (uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering).
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3.a
Vaststellen besluitenlijst 10 januari 2019
3.b
Toezeggingen/LTA
4
Mededelingen / ingekomen stukken
5
Rondvraag
6
Visie onderwijskundige vernieuwing
7
Zorgvisie Soarch foar Thús
8
Ongevraagd advies van de Participatieraad ‘Sa sjogge wy dat’
9
Sluiting