Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadscommissie - 14 april 2021

Locatie: Digitaal via Zoom vanuit de Dudokkamer
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 19:55
Voorzitter: J. Kalk
Toelichting: Vragenhalfuurtje voor commissievergadering 3

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Vragen aan wethouder Wolthers (inclusief vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen