Vergaderkalender

link naar deze pagina

Commissies - Vragenuur - 16 november 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: M. Boukhriss

1
Vaststellen agenda
2
Mededelingen voorzitter
3
Vragen aan burgemeester Van den Top en wethouders Walters, Van Hunnik, Scheepers, Heller en van Voorden (inclusief vragen inzake Regionale aangelegenheden)
Voor de actuele agenda's en stukken m.b.t. Regionale aangelegenheden ga naar:
https://www.regiogv.nl/vergaderingen

De voorzitter bepaalt in de vergadering de volgorde van beantwoording van de vragen.