Vergaderkalender

link naar deze pagina

COMMISSIE Bestuur en Economie - 27 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:59
Voorzitter: T. de Jong

1
Opening en vaststellen agenda
2
Mededelingen, toezeggingenlijst en prioriteitenagenda
* Mededelingen voorzitter
* Mededelingen college
* Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
3
Regionale samenwerkingsverbanden
* Metropool Regio Amsterdam (Samenwerkingsverband)
* Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (GR)
* Regio Gooi- en Vechtstreek (GR)
* Archief Gooi- en Vechtstreek (GR, vanaf 1-1-2024)
* BNG Bank n.v. (Vennootschap)
* Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht b.v.
4
Beeldvorming Monitoring aanbevelingen rekenkamer Hilversum 2023 (1409250)
De wet versterking decentrale rekenkamers schrijft voor dat het college rapporteert over de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer aan het college. Aanvullend is in het Presidium de afspraak gemaakt dat de griffie rapporteert over de opvolging van de aanbevelingen aan de raad. In het aanbevelingenregister Rekenkamer Hilversum 2023 zijn die rapportages gebundeld.
5
Oordeelsvorming Monitoring aanbevelingen rekenkamer Hilversum 2023 (1409250)