Vergaderkalender

link naar deze pagina

COMMISSIE Zorg, Welzijn en Samenleving - 17 april 2024

Locatie: Dudokkamer (Raadhuis 2.01)
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: C.M. Groeneveld

1 20:00
Opening en vaststellen agenda
2 20:05
Mededelingen, toezeggingenlijst en prioriteitenagenda
* Mededelingen voorzitter
* Mededelingen college
* Vragen naar aanleiding van de toezeggingenlijst en de prioriteitenagenda
3 20:05
Regionale samenwerkingsverbanden
* Werkvoorzieningsschap Tomingroep (GR)
4 20:15
Beeldvorming Sport- en Beweegnota Hilversum 2024 - 2030; 'Hilversummers een leven lang actief en vitaal' (1268636)
Voor Hilversum is sport en bewegen van essentieel belang. Sport en bewegen geeft dagelijks heel veel Hilversummers plezier. Ook vergroot sport de gemeenschapszin, leidt het tot nieuwe sociale contacten en versterkt het bestaande banden. Sporten helpt vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken en doorzettingsvermogen. Voldoende bewegen heeft een positief effect op het tegengaan en voorkomen van gezondheidsproblemen.

Door al deze positieve eigenschappen van sport en bewegen is onze Hilversumse missie: “_Hilversummers een leven lang actief en vitaal_”.

Sport en bewegen wordt steeds belangrijker gevonden in een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven. Het coalitieakkoord ‘Hilversum koesteren 2022-2026’ zegt hierover: “Sport, bewegen en welzijn liggen in elkaars verlengde en willen we meer met elkaar verbinden”. Het landelijk Sportakkoord II ‘Sport versterkt’ wil vanuit een samenwerking binnen de hele sector de sport toekomstbestendig maken. Daarom wordt gewerkt aan een stevig fundament en een groter bereik om meer mensen aan te spreken en uitnodigen te gaan sporten. Door te werken aan meer betekenis van sport willen we de waarde voor de maatschappij verder vergroten. Vijf thema’s uit het landelijke Sportakkoord II staan centraal in het Hilversumse sport- en beweegbeleid. Hiermee leggen we verbinding met de landelijke aanpak en plaatsen deze nadrukkelijk in een Hilversumse context.

Voor dit agendapunt heeft zich 1 inspreker gemeld namens Team Sportservice.
5 21:00
Oordeelsvorming Sport- en Beweegnota Hilversum 2024 - 2030; 'Hilversummers een leven lang actief en vitaal' (1268636)