Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering Presidium - 19 december 2023

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1. Opening.
2. Afsprakenlijst 28 november 2023.
3. Vaststelling voorlopige agenda Beeldvormende avond, commissies Ruimtelijke Zaken en Sociale en Algemene Zaken van respectievelijk 9, 17 en 18 januari 2024.
Voor de geplande beeldvormende avond van 6 december wordt voorgesteld de volgende onderwerpen te behandelen:
\- Omgevingsvisie kernen
\- Kanaalvisie
4. Evaluatie raadsinformatiebijeenkomst 6 december 2023 en commissievergaderingen Ruimtelijke en Sociale en Algemene Zaken 13 en 14 december 2023.
5. Jaarplanning.
6. Wat verder ter tafel komt.
7. Sluiting