Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijke Zaken - 8 maart 2023

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A.M. Brouwers

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 25 januari 2023
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van onderhoud en vervanging wegen 2023
6
Voorstel tot vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan Bakelseweg 8 Aarle-Rixtel
7
Voorstel tot vaststelling van het Beoordelingskader voor initiatieven met tiny houses in Laarbeek
8
Voorstel invulling Mariastraat 18-22 Mariahout
9
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
10
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
11
Rondvraag
12
Sluiting