link naar deze pagina

Vergadering Presidium - 28 september 2021

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening
2
Afsprakenlijst 7 september 2021
3
Vaststelling voorlopige raadsagenda van 14 oktober 2021
4
Evaluatie raadsvergadering 9 september 2021 en commissievergaderingen 21, 22 en 23 september 2021
5
Bespreking proces ingekomen stukken raad
6
Wat verder ter tafel komt
- Planning raadsvisitatie Mariahout (voorstel 19 oktober) – onderwerpen vanuit de raad?
- Aansluiting op Open Raadsinformatie (verzoek VNG).