link naar deze pagina

Vergadering Presidium - 2 maart 2021

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening
2
Afsprakenlijst 9 februari 2021
3
Vaststelling voorlopige agenda raadsvergadering van 18 maart 2021
4
Evaluatie commissievergaderingen 23, 24 en 25 februari 2021
5
Evaluatie thematische raadsbijeenkomst 11 februari 2021
6
Wat verder ter tafel komt
- Verslaglegging vergaderingen commissie en raad