link naar deze pagina

Raadsvergadering - 19 maart 2020

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Voorstel tot benoeming van een voorzitter van de Rekenkamercommissie Gemert-Bakel / Laarbeek
3
Voorstel tot benoeming van een nieuw lid van de gemeenteraad
4
Vaststelling agenda
5
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bakelseweg Aarle-Rixtel
6
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bosscheweg 14-14a Aarle-Rixtel
7
H. Voorstel tot vaststelling van het Onderhoudsprogramma wegen 2020
8
H. Voorstel tot vaststelling van het Onderhoudsprogramma riolering 2020
9
H. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze 1e begrotingswijziging begroting 2020 GGD Brabant Zuidoost
10
H. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de Kadernota 2021 GGD Brabant-Zuidoost
11
H. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de herstelbegroting Senzer 2020
12
H. Voorstel tot vaststelling van de zienswijze op de Kadernota 2021 Belastingsamenwerking Oost-Brabant
13
H. Voorstel tot vaststelling van de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 gemeente Laarbeek 2020
14
H. Voorstel tot vaststelling Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2020
15
H. Voorstel tot herbenoeming lid Rekenkamercommissie Gemert-Bakel / Laarbeek
16
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2020
De vergaderstukken worden z.s.m. gepubliceerd
17
Sluiting