Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Raadsvergadering - 25 april 2024

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: Y.C.M.G. de Boer

1
Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde
2
Vaststelling agenda
3
Vragenhalfuurtje
4
Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 14 maart 2024
5
Ingekomen stukken
6
H. Voorstel tot vaststelling van het Paraplubestemmingsplan Zonebeheer Bemmer
7
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Herendijk 6-8 Lieshout
8
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bemmerstraat 6 Beek en Donk
9
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan De Biezen 6a Aarle-Rixtel
10
H. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Lieshoutseweg 12 Aarle-Rixtel
11
B. Voorstel tot vaststelling van de Regionale Mobiliteitsvisie Metropoolregio Eindhoven
12
B. Voorstel tot vaststelling van de Nota Kostenverhaal 2024
13
Sluiting