link naar deze pagina

Vergadering Presidium - 14 juni 2022

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: F.L.J. van der Meijden

1
Opening
2
Afsprakenlijst 26 april 2022
3
Vaststelling voorlopige agenda commissies Ruimtelijke Zaken en Sociale en Algemene Zaken van 6 en 7 juli 2022
Bespreking invulling beeldvormende avond 21 juni
4
Evaluatie commissievergaderingen 18 en 19 mei 2022
Toetsen uitgangspunten nieuwe vergaderstructuur.
5
Evaluatie thematische raadsbijeenkomst 24 mei 2022
6
Evaluatie raadsvergaderingen 2 juni 2022
7
Bespreking memo financiën over tussenrapportage
Uw presidium adviseert de raad over de organisatie van de werkzaamheden van de raad en zijn commissies.
Deze memo gaat over een aanpassing van de werkwijze bij de behandeling van tussenrapportages en de budgetoverhevelingen.
8
Jaarplanning
Er ligt een verzoek van de GR Senzer om de aanpassing van de GR te behandelen in de raad van 3 november (zie bijgaande toelichting). Men wil de raad/commissie daar vooraf over informeren. Dat zou mogelijk kunnen in de beeldvormende avond van 4 oktober.
9
Wat verder ter tafel komt
- Besteding budget fractieondersteuning
- Verzoek dorpsplatform A-R om meet en greet met leden van de raad (zie bijgaande toelichting)
\- Vervolg uitvoering adviezen rapport rekenkamercommissie burgerpeiling Laarbeek\. Tijdens de presidiumvergadering van 21 december 2021 is afgesproken dat de aanbevelingen van de rekenkamercommissie na de verkiezingen via de normale routing aan commissie en raad worden voorgelegd\. Er werd aangegeven dat er wel iets gedaan moet worden met de ingekomen reacties\.