link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 12 november 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Nelleke Bouman
Toelichting: De vergadering van de commissie ruimte wordt gesplitst in twee delen. Deel 1 is op 12 november waarin het grootste deel van agenda besproken wordt. Deel 2 is op 14 november (vanaf 20u) waarin het agendapunt 'Notitie uitgangspunten Wilderszijde' besproken wordt.
Bundel:
pdf Agendabundel (46.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Inrichtingsplan openbare ruimte Berkel Centrum West - spreektijd 5' 1e termijn/3' 2e termijn
Albert Abee
RE
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Transitievisie Warmte en Bodemvisie Lansingerland - spreektijd 5' 1e termijn/3' 2e termijn

Gevraagde beslissing  1. De Transitievisie Warmte Lansingerland (T19.10701) en Bodemvisie Lansingerland (T19.12648) vast te stellen.

  2. De drie kansrijke wijken, te weten de Havenbuurt, Bleiswijk-Zuid en de Eilandenbuurt, aan te wijzen voor nadere uitwerking.

Albert Abee
RE
6.b
Verordening dode gezelschapsdieren Lansingerland

Gevraagde beslissing:


De Verordening dode gezelschapsdieren Lansingerland 2019 (T19.13116) vast te stellen en daarmee de Destructieverordening Lansingerland 2011 in te trekken


Simon Fortuyn
RE
6.c
Grenscorrectie Hordijklocatie met Rotterdam

  1. Vaststellen van de herindelingsregeling en de bijbehorende tekening van de nieuwe gemeentegrens tussen gemeente Lansingerland en Rotterdam.

  2. Alle voorschriften van de gemeente Rotterdam, geldend op 31 december 2019, vervallen te verklaren voor het nieuwe grondgebied van gemeente Lansingerland dat betrokken is bij onderhavige grenscorrectie en alle voorschriften van de gemeente Lansingerland per 1 januari 2020 van toepassing te verklaren op het gebied dat betrokken is bij onderhavige grenscorrectie.

Kathy Arends
RE
7.a
Actualiteiten uit het college, o.a. HSL geluidsoverlast, A13/16
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en schorsing vergadering