link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 30 juni 2021

Locatie: digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk
Toelichting: Reden voor bespreekpunt Brief Afloop bestuursopdracht Herziening financieringsstructuur (nav Eneco): Aan het eind van de brief staat dat het college graag met u in gesprek gaat over suggesties van de kant van de raad voor bestedingsrichtingen.
Bundel:
pdf Agendabundel (2.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
5.a
Brief Afloop bestuursopdracht Herziening financieringsstructuur (nav Eneco)
Griffie
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Zomerrapportage 2021 - spreektijd 5' 1e/3' 2e termijn

Gevraagde beslissing:



  1. De Zomerrapportage 2021 vast te stellen met raadsvoorstel BR2100062.

  2. De begrotingswijziging van voorstellen uit deze Zomerrapportage 2021 vast te stellen, inclusief de reservemutaties.

  3. De reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP te verhogen met € 11.320.854 voor de verbetering, versnelling of voorbereiding van investeringen, uitbreiding door aanpassing van investeringen én de urentoerekening aan de investeringen.

Jan-Willem van den Beukel
BV
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting