link naar deze pagina

Commissie Algemeen Bestuur - 6 december 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Jan Pieter Blonk

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
\-Inspreker 1 over electrische laadpaal
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Slotwijziging 2023
6.b
Vaststellen leges- en belastingverordeningen en bijbehorende tarieven 2024
7
Actualiteiten uit het college
8
Actualiteiten uit de commissie
9
Verbonden partijen
10
Rondvraag en sluiting