link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 12 november 2020

Locatie: Digitaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: Alexander Kuipers
Bundel:
pdf Agendabundel (1.6MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen voorzitter
2
Inspreker(s)
3
Vaststelling verslag vorige vergadering
4
Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
5
Bespreekpunten geen
6
Stukken ter advisering aan de raad
6.a
Beleidsplan Wet inburgering

Besloten is:  1. Het Beleidsplan Wet inburgering T20.01488 vast te stellen.

Kathy Arends
SA
7.a
Actualiteiten uit het college
7.b
Actualiteiten uit de commissie
7.c
Verbonden partijen
8
Rondvraag en sluiting