link naar deze pagina

Begeleidingscommissie Accountant Controle - 27 november 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Alexander Kuipers
Bundel:
pdf Agendabundel (1.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Verslag vorige BAC vergadering
4
Kennismaking PSA (publieke sector accountants)
Griffie
5
Vaststellen controleprotocol accountantscontrole 2019 (bijlage getekende opdrachtbevestiging in IBabs map persoonsgegevens)

Gevraagde beslissing


-       Het controleprotocol accountantscontrole 2019 inclusief het normenkader vast te stellen.


CS
6
Rondvraag en sluiting