link naar deze pagina

Commissie M&F Laren agenda - 14 december 2017

Locatie: Raadhuis Laren, Raadzaal, Eemnesserweg 19
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: B.C. de Nie

1
Opening en vaststelling agenda
2
Vaststelling van lijst adviezen en conclusies vergadering commissie M&F d.d. 23 november 2017
3
Mededelingen
4
Meldingen Portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschappelijke Regelingen
5
Raadsvoorstellen:
5.1
Vaststelling nota Sport en Bewegen 2018-2030
Voorstel:
De nota ‘Sport en Bewegen 2018-2030’ vast te stellen.
6
Rondvraag
7
Sluiting