link naar deze pagina

Register geheimhouding - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsvoorstel: Bekrachtiging Geheimhouding 2e Herziening 2018 grondexploitatie Klein Plaspoepolder (759).
Het college is, op basis van de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur, bevoegd om voorlopige geheimhouding op te leggen op stukken die informatie bevatten over de financieel economische positie van de gemeente. De raad dient deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
1
Raadsvoorstel: Bekrachtiging geheimhouding rapportage Grondexploitatie Rijnlandlaan, 2de herziening 2018 (754).
De rapportage ‘Grondexploitatie Rijnlandlaan – 2de herziening 2018' bevat informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Geadviseerd wordt om voorlopige geheimhouding op te leggen omdat het financieel/economisch belang van de gemeente zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking van de informatie (artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB).