link naar deze pagina

Register geheimhouding - 31 december 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd:
Voorzitter:

1
Raadsvoorstel: Bekrachtiging Geheimhouding 2e Herziening 2018 grondexploitatie Klein Plaspoepolder (759).
Het college is, op basis van de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur, bevoegd om voorlopige geheimhouding op te leggen op stukken die informatie bevatten over de financieel economische positie van de gemeente. De raad dient deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
1
Raadsvoorstel: Bekrachtiging Geheimhouding grondexploitaties (bijlagen MPG 2019 1e herziening) (1135).
Het college besluit:
1. Ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur 'voorlopige' geheimhouding op te leggen ten aanzien van de drie bijlagen (te weten; Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2019 – Klein Plaspoelpolder, Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2019 – Vlietvoorde en de Rapportage 1e herziening grondexploitatie 2019 – Rijnlandlaan) behorende bij de rapportage “MPG 2019 1e herziening”, behorende bij het raadsvoorstel (Ibabs dossiernummer 1132) “MPG 2019 1e herziening”, en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen;
2. Het raadsvoorstel vast te stellen en in te stemmen met het concept-raadsbesluit.
1
Raadsvoorstel: Bekrachtiging geheimhouding Kulturhus Stompwijk, ingediende vordering 2019 (1228).
Het college is, op basis van de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur, bevoegd om voorlopige geheimhouding op te leggen op stukken die informatie bevat informatie die het financiële belang van de gemeente raakt. De raad dient deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
1
Raadsvoorstel: Bekrachtiging geheimhouding rapportage Grondexploitatie Rijnlandlaan, 2de herziening 2018 (754).
De rapportage ‘Grondexploitatie Rijnlandlaan – 2de herziening 2018' bevat informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Geadviseerd wordt om voorlopige geheimhouding op te leggen omdat het financieel/economisch belang van de gemeente zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking van de informatie (artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB).
1
Raadsvoorstel: Opleggen geheimhouding 2 bijlagen Herontwikkeling Herenstraat 42/44 e.o. (1121).
De bijlagen (bijlage 2 en bijlage A bij bijlage 3) waarvan de geheimhouding wordt bekrachtigd zit bij het Raadsvoorstel: Huygenskwartier Herontwikkeling Herenstraat 42/44 e.o. - juli 2019 (893).
1
Raadsvoorstel: Opleggen geheimhouding bijlage 1 behorend bij raadsvoorstel huisvesting Buitendienst(1044)
De bijlage waarvan de geheimhouding wordt bekrachtigd zit bij het Raadsvoorstel: Huisvesting buitendienst SB (818).

Bijlage 1 behorend bij raadsvoorstel ‘Huisvesting buitendienst Stadsbeheer' nr 818 bevat informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Geadviseerd wordt om voorlopige geheimhouding op te leggen.