link naar deze pagina

Commissie Openbaar Gebied - 21 november 2017

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: Dhr. H.P. Klazenga
Toelichting: De bespreekpunten zijn als laatst agendapunt opgenomen (eerst worden de hamerstukken vastgesteld).

1 19:30
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2 19:35
Spreekrecht burgers (maximaal 30 minuten).
3 20:00
Vragenuur.
4
HAMERSTUK: Raadsvoorstel Brief Rekenkamercommissie met het rapport 'onderzoek onderhoud en vervanging rioleringen'.
5
HAMERSTUK: Raadsvoorstel tot wijziging stimuleringsregeling duurzame maatregelen duurzaamheidsagenda 2016-2020 (technische aanpassingen en enkele nieuwe voorzieningen), 1e aanpassing (1987125).
6
HAMERSTUK: Raadsvoorstel Vereveningsfonds sociale woningbouw (1987047) .
7
HAMERSTUK: Raadsvoorstel Actualisatie beheerkwaliteitsplan (1986971).
8
HAMERSTUK: Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Wilsveen 8 ( 1986852) .
9
HAMERSTUK: Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding bijlage overzicht meerkosten hoofdstructuur – Vlietvoorde (1987359).
10
HAMERSTUK: Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding tweede herziening 2017 van de grondexploitatie Vlietvoorde (1987412).
11
HAMERSTUK: Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen.
Gemeenschappelijke regeling Avalex.

Dit is een standaard agendapunt. Indien fracties behoefte hebben aan een terugkoppeling kan men dit agendapunt overhevelen naar de bespreekpunten.
12
HAMERSTUK: Terugkoppelingen werkgroepen.
Werkgroep Afvalbeleid
Werkgroep Omgevingswet

Dit is een standaard agendapunt. Indien fracties behoefte hebben aan een terugkoppeling kan men dit agendapunt overhevelen naar de bespreekpunten.
13
HAMERSTUK: Besluitenlijst openbare vergadering commissie OG d.d. 10 okt. 2017 (1985999).
14
HAMERSTUK: Toezeggingenlijst (november 2017).
15.a 20:15
BESPREEKPUNT: Presentatie burgerinitiatief Schakenbosch (1987863).
15.b
BESPREEKPUNT: Raadsbrief Preadvies op burgerinitiatief Schakenbosch (2003786)
16.a 20:45
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel Voorlopig ontwerp hoofdstructuur Vlietvoorde (1987335).
16.b
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel Tweede herziening 2017 van de Grondexploitatie Vlietvoorde (1987399).