link naar deze pagina

Beeldvormende Raad - 29 mei 2019

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter:
Toelichting: Extra avond 'Smart Cities / Slimme Stad'.

1
Bijeenkomst Smart Cities / Slimme stad.
De heer Kist (GroenLinks) heeft een startnotitie aangeboden m.b.t. Smart Cities. In de startnotitie wordt het college opgeroepen om met een haalbaar Smart Cities-uitvoeringsprogramma te komen (waarbij de gemeente gestaag stappen neemt). Als bijlage bij de stukken is ook toegevoegd de reactie van het college hierop.

Op 26 maart 2019 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden m.b.t. Smart Cities in de Beeldvormende raad. Daar werden 13 thema's uitgelicht. De aanwezigen hebben tijdens die bijeenkomst belangstelling getoond voor een extra Beeldvormende raad over de volgende zes thema's:
1) Burgerparticipatie;
2) Zorg;
3) Mobiliteit;
4) Energie transitie;
5) Sensoren/luchtkwaliteit; en
6) Begeleiden van mensen naar werk.
Elk van de zes thema’s zal worden toegelicht door een beleidsmedewerker van de gemeente.
Aan de hand van de toelichting en het stellen van vragen kunnen de raadsleden en fractievertegenwoordigers tijdens de avond zelf aangeven welke nieuwe ontwikkelingen men interessant vindt voor een vervolgactie.