link naar deze pagina

Raad - 3 april 2018

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. K. Tigelaar

1
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
2
Installatie raadsleden
3
Spreekrecht inwoners
4
Vragenuur raadsleden
5
HAMERSTUK: Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 23 jan. 2018 (2052097), d.d. 27 maart 2018 en d.d. 29 maart 2018
6
HAMERSTUK: Lijst van ingekomen stukken (LIS) (2093170).
7
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel informatieproces en benoeming informateur.
8
BESPREEKPUNT: Raadsvoorstel vaststellen Reglement van Orde en Gedragscode 2018
8
Sluiting.