link naar deze pagina

Beeldvormende Raad - 22 mei 2018

Locatie: Huize Swaensteyn
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 19:45
Voorzitter: Mevrouw M. Velù
Toelichting: De geplande debattraining komt te vervallen gelet op de grote hoeveelheid agendapunten. In plaats daarvan is een presentatie gepland over het Raadsvoorstel inzake het afwegingskader verbonden partijen.

1
Afwegingskader verbonden partijen.