link naar deze pagina

Ingekomen stukken college - 22 maart 2019

Locatie:
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter:

1
Raadsbrief: Resultaten monitor bereik peuteropvang 2018 (846).
Met het vaststellen van het zogeheten omvormingsplan harmonisatie op 30 mei 2017 heeft de gemeenteraad ook unaniem een motie aangenomen. Deze motie draagt het college op om de raad te informeren over de effecten van de harmonisatie voor de deelname aan voorschoolse educatie (VVE). Middels de raadsbrief voldoet het
college hieraan.