link naar deze pagina

Commissievergadering Sociaal - 30 november 2020

Locatie: digitaal / videoconference
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: John van den Beuken (plv)

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
4
Spreekrecht niet-commissieleden
5
Presentatie en thema's
5.a
Presentatie Punt.Welzijn
Er komt op verzoek van de commissie een presentatie van Punt.Welzijn.
Dit om een goede vergelijking te kunnen maken met Synthese.
De documenten van de presentatie van Synthese, gebruikt tijdens de vergadering van 23 oktober zijn derhalve bijgevoegd.
Verder is een filmpje toegevoegd (klik op link) https://youtu.be/gVcvjVQIlmQ. U dient dit filmpje voorafgaande aan de vergadering te bekijken. In de vergadering zal een medewerker van PUNT.WELZIJN nog wat vertellen.
6
Raadsvoorstellen
6.a
Vaststellen beslistermijn verordening schuldhulpverlening en regionaal beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
8
Aan de commissie gerichte stukken
8.a
Nieuwsbrieven van de wethouder
8.b
Nieuwsbrief Mensontwikkelbedrijf Leudal
9
Projectenlijst en langetermijnkalender
10
Openstaande actiepunten
11
Mededelingen en Rondvraag
12
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.