link naar deze pagina

Commissievergadering Bestuur en middelen - 3 maart 2021

Locatie: Digitaal, via videoconferencing
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: de heer J. Vissers

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
4
Spreekrecht niet-commissieleden
5
Presentatie en thema's
6
Raadsvoorstellen
6.a
Afvaardiging in besturen gemeenschappelijke regelingen
6.b
Niet deelnemen aan Veiligheidsmonitor 2021
6.c
2e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Leudal
6.d
Verwerking Decembercirculaire 2020
6.e
Tariefwijziging Omnibuzz 2021
6.f
Verdeling werklast raadscommissies
pdf Raadsvoorstel (142KB)
7
Vanuit de raad ingekomen stukken
7.a
Collegemededeling 17dec20 over uitvoering motie 3nov20 onderzoek arbeidsmigranten
toelichting motivering bespreking volgt
7.b
E-mail Aqua Media Adviseurs Haelen 28jan21 niet-behandeling offerte plaatsing gemeentenieuws in Hallo
8
Aan de commissie gerichte stukken
9
Stand van Zaken organisatieontwikkeling
10
Langetermijnkalender
11
Openstaande actiepunten
12
Mededelingen en Rondvraag
13
Sluiting

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.