link naar deze pagina

Commissie Samenleving - 17 mei 2018

Locatie: MBG024
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: J.N. Stam
Toelichting: Voor de Commissie SL zijn geen raadsvoorstellen ontvangen, zodat deze commissievergadering beperkt blijft tot een bespreking van de Lentenota samen met de commissies B&M en Ruimte (tot 20.00 uur) .

01
Opening door L. Plekker (voorzitter Commissie B&M)
02 19:30
Rvs Lentenota (DOC-18-067867) (Portefeuillehouder: H. Nederpelt)
Zoals gebruikelijk, informeert het college de raad periodiek over afwijkingen van de programmabegroting. De Lentenota is de 1e rapportage dit jaar.
03
Sluiting