link naar deze pagina

Raadscommissie - 26 september 2019

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:40
Voorzitter: P. Ligthart
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot 23 september 9.00 uur worden ingediend.
Tot 18 september kunnen raadsvoorstellen worden geplaatst bij de agendapunten.

Bundel:
pdf Agendabundel (24.9MB)

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
4 19:35
Vaststellen besluitenlijsten 5 september 2019 en 9 september 2019
5 19:40
Vaststellen toezeggingenlijst
6 19:45
Lange Termijn Agenda (LTA) - ter kennisname
Deze Lange termijn agenda, voor de periode september 2019 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium 30.9 over gaat besluiten (rood = verschuiven, groen = nieuw, oranje = schrappen).
De Langetermijn agenda is ter kennisname.
7 19:45
Actieve informatie
8 19:55
RUIMTE
8.1 19:55
Rvs Vaststelling bestemmingsplan Midwoud Tripkouw 17
8.2 20:10
Rvs Transformatie bungalowpark De Maar (DOC-19-182613) (Portefeuillehouder H. Nederpelt)
8.3 20:30
Rvs Vaststelling bestemmingsplan 'Sijbekarspel - Westerstraat 18' (DOC-19-176156) (Portefeuillehouder A. van Langen)
Op het perceel Westerstraat 18 in Sijbekarspel was een melkrundveehouderij gevestigd. Dit bedrijf is gestopt. Op het perceel is inmiddels een boomverzorgingsbedrijf gevestigd. Deze functie past niet in de agrarische bestemming. De wijziging naar de bestemming ‘Bedrijf’ is daarvoor noodzakelijk. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld, waarin de bestemming ‘Agrarisch’ omgezet wordt naar ‘Bedrijf’. De raad wordt gevraagd deze wijziging mogelijk te maken.
8.4 20:45
Bespreeknotitie Toewijzingsbeleid van de woningcorporaties
8.5 21:25
Presentatie Project Rijkswaterstaat "Zon langs de A7"
8.6 21:55
Presentatie Westfries Energie Kompas
9 22:40
Sluiting