link naar deze pagina

Auditcommissie - 15 juni 2021

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: C. Nederhoff
Toelichting: Voor deze vergadering zijn de accountant en wethouder D. Kuipers uitgenodigd voor het bespreken van de jaarstukken 2020.
Bundel:
pdf Agendabundel (2.3MB)

1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststellen agenda
3 19:30
Vaststellen concept-verslag d.d. 28 april 2021
4 19:30
Voorbereiding bespreking accountantsverslag en jaarstukken 2020
Ter voorbereiding op de toelichting van de accountant worden het accountantsverslag en de jaarstukken 2020 besproken.
5 20:30
Toelichting op het accountantsverslag en de jaarstukken 2020
De accountant van BDO Audit & Assurance is uitgenodigd voor de vergadering. Hij licht de jaarstukken 2020 toe.
6 21:00
Opstellen advies jaarstukken 2020 en accountantsverslag 2020
De leden stellen het advies bij de jaarstukken 2020 op.
7 21:30
Opvolging aanbevelingen/toezeggingen
In het overzicht wordt de stand van zaken bijgehouden van de opvolging van aanbevelingen en toezeggingen door het college.
8 21:40
Rol Auditcommissie
9 21:55
Planning Q3 en Q4 2021
10 22:00
Rondvraag
11 22:00
Sluiting